Μηνιαία αρχεία: Ιανουάριος 2010


ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ προσφέρει στους μικρούς του φίλους την παράσταση   Ο   Κ Ο Υ Ρ Ε Α Σ   Τ Η Σ   Σ Ε Β Ι Λ Λ Η Σ του Μπωμαρσαί σε σκηνοθεσία Σ. Καστούρα