Από την παρουσία μας στην ετήσια εκδήλωση των Συνταξιούχων ΔΕΗ, 29 Ιανουαρίου 2020, η ομάδα μας παρουσίασε χορούς από τα Γιάννενα με τη συμβολή του χοροδιδάσκαλου και φίλου του χορευτικού μας, Νίκου Ζέκη.

Share This